Bij 80% van de zeden misdrijven kennen slachtoffer en dader elkaar. Zij kennen elkaar via: 1. 1De buurt
 2. 2Andere bekenden
 3. 3Werk of studie
 4. 4Ex-partners
 5. 5Familieleden

bron:  Veiligheidsmonitor 2014

De meeste verkrachtingen per 10.000 inwoners in 2014 kwamen voor in: 1. 1Leeuwarden
 2. 2Rotterdam
 3. 3Venlo
 4. 4Arnhem
 5. 5Tilburg

bron:  Politiecijfers 2014

Van de mensen die seksueel misbruik plegen tegen kinderen is: 1. 149% Nooit eerder inbeeld geweest bij politie
 2. 227% (Licht) verstandelijk beperkt
 3. 325% Minderjarig
 4. 420% Pedoseksueel
 5. 52% Vrouw

bron:  Factsheet Op Goede Grond, De Aanpak van Seksueel geweld tegen kinderen. Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Onzekerheid kan ervoor zorgen dat jongeren onder druk grenzen over gaan, ook als het gaat om seksueel gedrag. Jongeren zijn vooral onzeker over hun... 1. 1(Mate van) seksuele ervaring
 2. 2Relatie / Kans op een relatie
 3. 3Lichaam
 4. 4Populariteit op school/opleiding
 5. 5Prestaties op school

bron: EenVandaag Jongerenpanel

De Nationale 
Misdaadmeter